Số/Ký hiệu văn bản 1337/QĐ-SYT
Ngày ban hành Dec 3, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Dương Đình Chỉnh
Trích yếu Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP/GPP ngày 25/11/2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm