Số/Ký hiệu văn bản 9867/BYT-QLD
Ngày ban hành Dec 15, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Về việc xét thầu và thanh toán các thuốc có giá kê khai chưa được công bố
Nội dung Về việc xét thầu và thanh toán các thuốc có giá kê khai chưa được công bố 

Tài liệu đính kèm