Số/Ký hiệu văn bản 5084/QĐ-BYT
Ngày ban hành Nov 30, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Quyết định về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT
Nội dung

Quyết định về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT.

Tải nội dung văn bản tại đây:

Quyết định 5084

1 Thuốc tân dược

2 Thuốc chế phẩm YHCT

3 Dịch vụ kỹ thuật

4 Vật tư y tế

5 Danh muc bệnh theo ICD10

6 Danh muc bệnh YHCT

7 Danh mục đơn vị máu thoàn phần và chế phẩm máu

8 Danh muc cơ sở KCB


Tài liệu đính kèm