Số/Ký hiệu văn bản 8585/BYT-KH-TC
Ngày ban hành Nov 6, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Về việc lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong giai đoạn chuyển tiếp các văn bản QPPL
Nội dung Về việc lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong giai đoạn chuyển tiếp các văn bản QPPL 

Tài liệu đính kèm