Số/Ký hiệu văn bản 46/2015/TT-BYT
Ngày ban hành Dec 1, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm các chất tạo hương vani
Nội dung Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm các chất tạo hương vani

Tài liệu đính kèm