Số/Ký hiệu văn bản 1107/TB-BYT
Ngày ban hành Dec 10, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Trường
Trích yếu Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi họp rà soát tình hình triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
Nội dung Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi họp rà soát tình hình triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT 

Tài liệu đính kèm