Số/Ký hiệu văn bản 36/2015/TT-BYT
Ngày ban hành Oct 29, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Xuyên
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT - BYT ngày 17/11/2014 ban hành
Nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT - BYT ngày 17/11/2014 ban hành 

Tài liệu đính kèm