Số/Ký hiệu văn bản 48/2015/TT-BYT
Ngày ban hành Dec 1, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Thông tư quy định hoạt động kiểm tra ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Nội dung Thông tư quy định hoạt động kiểm tra ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 

Tài liệu đính kèm