Số/Ký hiệu văn bản 40/2015/TT-BYT
Ngày ban hành Nov 16, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Xuyên
Trích yếu Thông tư quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT
Nội dung Thông tư quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT 

Tài liệu đính kèm