Số/Ký hiệu văn bản 756/QĐ-ATTP
Ngày ban hành Dec 7, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Phong
Trích yếu Quyết định ban hành Bảng điểm và mẫu biên bản kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch ATTP của chi cục tuyến tỉnh/ TP trực thuộc TW
Nội dung Quyết định ban hành Bảng điểm và mẫu biên bản kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch ATTP của chi cục tuyến tỉnh/ TP trực thuộc TW

Tài liệu đính kèm