Số/Ký hiệu văn bản 9065/BYT-TĐ-KT
Ngày ban hành Nov 23, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đình Anh
Trích yếu Về việc kinh phí khen thưởng tiền cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ Y tế năm 2014
Nội dung Về việc kinh phí khen thưởng tiền cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ Y tế năm 2014

Tài liệu đính kèm