Số/Ký hiệu văn bản 9474/QĐ-BYT
Ngày ban hành Nov 20, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Xuyên
Trích yếu Quyết định về việc Ban hành danh mục, định mức sử dụng và định mức dự trữ thuốc điều trị bệnh lao của chương trình chống lao Quốc gia, giai đoạn 2015 -2020
Nội dung Quyết định về việc Ban hành danh mục, định mức sử dụng và định mức dự trữ thuốc điều trị bệnh lao của chương trình chống lao Quốc gia, giai đoạn 2015 -2020

Tài liệu đính kèm