Số/Ký hiệu văn bản 41/2015/TT-BYT
Ngày ban hành Nov 16, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Xuyên
Trích yếu Thông tư sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành và cấp giấy phép hoạt động
Nội dung Thông tư sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành và cấp giấy phép hoạt động 

Tài liệu đính kèm