Số/Ký hiệu văn bản 1125/KH-BYT
Ngày ban hành Dec 17, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Viết Tiến
Trích yếu Kế hoạch thông tin, truyền thông CCHC của Bộ Y tế năm 2016
Nội dung Kế hoạch thông tin, truyền thông CCHC của Bộ Y tế năm 2016

Tài liệu đính kèm