Số/Ký hiệu văn bản 42/2015/TT-BYT
Ngày ban hành Nov 16, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Viết Tiến
Trích yếu Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
Nội dung Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y  tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Tài liệu đính kèm