Số/Ký hiệu văn bản 118/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành Oct 29, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ - CP ngày 08/3/2010 của Chính Phủ về quản lý biên chế công chức
Nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ - CP ngày 08/3/2010 của Chính Phủ về quản lý biên chế công chức 

Tài liệu đính kèm