Số/Ký hiệu văn bản 378/TB-VPCP
Ngày ban hành Nov 18, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Khắc Định
Trích yếu Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc Thường trực Chính phủ về việc quản lý đơn vị sự nghiệp y tế ở địa phương
Nội dung Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc Thường trực Chính phủ về việc quản lý đơn vị sự nghiệp y tế ở địa phương 

Tài liệu đính kèm