Số/Ký hiệu văn bản 1970/SNV-TCBC
Ngày ban hành Dec 9, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh Xuân Lâm
Trích yếu Về việc hợ đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
Nội dung Về việc hợ đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

Tài liệu đính kèm