Số/Ký hiệu văn bản 791/KH-UBND
Ngày ban hành Dec 10, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu KH tổ chức thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg ngày 6/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án XD và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020
Nội dung KH tổ chức thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg ngày 6/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án XD và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Tài liệu đính kèm