Số/Ký hiệu văn bản 9011/UBND-TM
Ngày ban hành Dec 9, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Quang Trạch
Trích yếu Về việc thời gian phê duyệt KHPTKT - XH, KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho các djw án khởi công mới
Nội dung Về việc thời gian phê duyệt KHPTKT - XH, KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho các djw án khởi công mới 

Tài liệu đính kèm