Số/Ký hiệu văn bản 70/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 2, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định Ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Tài liệu đính kèm