Văn bản pháp quy Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019
Số/Ký hiệu văn bản Số 52/KH-UBND
Ngày ban hành Mar 26, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Trích yếu Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019
Nội dung Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019

Tài liệu đính kèm