Văn bản pháp quy Kế hoạch hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn huyện Thanh Chương, giai đoạn 2019-2025
Số/Ký hiệu văn bản Số 54/KH-UBND
Ngày ban hành Mar 6, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Trích yếu Kế hoạch hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn huyện Thanh Chương, giai đoạn 2019-2025
Nội dung Kế hoạch hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn huyện Thanh Chương, giai đoạn 2019-2025

Tài liệu đính kèm