Văn bản pháp quy THÔNG BÁO của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại t
Số/Ký hiệu văn bản Số 481/TB-HU
Ngày ban hành May 8, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu THÔNG BÁO của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Nội dung

THÔNG BÁO của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về  trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân


Tài liệu đính kèm