Văn bản pháp quy Công điện về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong giai đoạn hiện nay huyện Thanh Chương
Số/Ký hiệu văn bản Số 02/CĐ-UBND
Ngày ban hành Feb 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê ĐÌnh Thanh
Trích yếu Công điện về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong giai đoạn hiện nay huyện Thanh Chương
Nội dung Công điện về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong giai đoạn hiện nay huyện Thanh Chương

Tài liệu đính kèm