Văn bản pháp quy Kế hoạch bố trí, điều động các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành người đứng đầu các tổ chức tôn giáo tham gia lớp bỗi dưỡng QPAN tại tỉnh Nghệ An năm 2019
Số/Ký hiệu văn bản Số 114/KH-UBND
Ngày ban hành Jul 16, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Quế
Trích yếu Kế hoạch bố trí, điều động các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành người đứng đầu các tổ chức tôn giáo tham gia lớp bỗi dưỡng QPAN tại tỉnh Nghệ An năm 2019
Nội dung Kế hoạch bố trí, điều động các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành người đứng đầu các tổ chức tôn giáo tham gia lớp bỗi dưỡng QPAN tại tỉnh Nghệ An năm 2019

Tài liệu đính kèm