Văn bản pháp quy Công điện khẩn về việc tăng cường các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện Thanh Chương
Số/Ký hiệu văn bản Số 03/CĐ-UBND
Ngày ban hành Mar 22, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Đình Thanh
Trích yếu Công điện khẩn về việc tăng cường các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện Thanh Chương
Nội dung Công điện khẩn về việc tăng cường các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện Thanh Chương

Tài liệu đính kèm