Văn bản pháp quy Công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Thanh Chương
Số/Ký hiệu văn bản Số 09/CĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 11, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Đình Thanh
Trích yếu Công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Thanh Chương
Nội dung Công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Thanh Chương

Tài liệu đính kèm