Văn bản pháp quy Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Chương
Số/Ký hiệu văn bản Số 79/KH-UBND
Ngày ban hành Apr 11, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Quế
Trích yếu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Chương
Nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Chương

Tài liệu đính kèm