Văn bản pháp quy Công điện tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc
Số/Ký hiệu văn bản Số 19/CĐ-UBND
Ngày ban hành Nov 27, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Le Đình Thanh
Trích yếu Công điện tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc
Nội dung Công điện tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc

Tài liệu đính kèm