Văn bản pháp quy Kế hoạch thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn huyện Thanh Chương
Số/Ký hiệu văn bản Số 75/KH-UBND
Ngày ban hành Apr 9, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Quế
Trích yếu Kế hoạch thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn huyện Thanh Chương
Nội dung Kế hoạch thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn huyện Thanh Chương

Tài liệu đính kèm