Văn bản pháp quy Hướng dẫn xây dựng chương trình sát nhập thôn, khối, bản trên địa bàn huyện Thanh Chương
Số/Ký hiệu văn bản Số 02/HD-UBND
Ngày ban hành Feb 28, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Quế
Trích yếu Hướng dẫn xây dựng chương trình sát nhập thôn, khối, bản trên địa bàn huyện Thanh Chương
Nội dung Hướng dẫn xây dựng chương trình sát nhập thôn, khối, bản trên địa bàn huyện Thanh Chương

Tài liệu đính kèm