Văn bản pháp quy Công điện khẩn về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống và ngăn chặn xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu phi vào địa bàn huyện Thanh Chương
Số/Ký hiệu văn bản Số 02/CĐ-UBND
Ngày ban hành Feb 28, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Đình Thanh
Trích yếu Công điện khẩn về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống và ngăn chặn xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu phi vào địa bàn huyện Thanh Chương
Nội dung Công điện khẩn về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống và ngăn chặn xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu phi vào địa bàn huyện Thanh Chương

Tài liệu đính kèm