Văn bản pháp quy Công văn về việc xét tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND", "anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới.
Số/Ký hiệu văn bản 369/UBND-NV
Ngày ban hành Mar 13, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Quế
Trích yếu Công văn về việc xét tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND", "anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới.
Nội dung Công văn về việc xét tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND", "anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới.

Tài liệu đính kèm