Văn bản pháp quy Kế hoạch triển khai Đề án" Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Ch
Số/Ký hiệu văn bản Số 76/KH-UBND
Ngày ban hành Apr 9, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Quế
Trích yếu Kế hoạch triển khai Đề án" Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Chương năm 2019
Nội dung Kế hoạch triển khai Đề án" Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Chương năm 2019

Tài liệu đính kèm