Văn bản pháp quy Công điện về việc ứng phó thời tiết nắng nóng trong sử dụng điện
Số/Ký hiệu văn bản Số 07/CĐ-UBND
Ngày ban hành Apr 24, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Hiền
Trích yếu Công điện về việc ứng phó thời tiết nắng nóng trong sử dụng điện
Nội dung Công điện về việc ứng phó thời tiết nắng nóng trong sử dụng điện

Tài liệu đính kèm