Số/Ký hiệu văn bản 11/208/QĐ-UBND
Ngày ban hành Feb 13, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách dân số- KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm