Số/Ký hiệu văn bản 486/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 9, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh Viết Hồng
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Thanh Chương
Nội dung

Tài liệu đính kèm