Số/Ký hiệu văn bản 875/QĐ-UBND
Ngày ban hành Mar 26, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Quế
Trích yếu Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 huyện Thanh Chương
Nội dung

Tài liệu đính kèm