Số/Ký hiệu văn bản 22/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành Apr 27, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thộng cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm