Số/Ký hiệu văn bản 10/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 26, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Quế
Trích yếu Quyết định về việc ban hành quy định quản lý ngân sách Nhà nước năm 2018 huyện Thanh Chương
Nội dung

Tài liệu đính kèm