Số/Ký hiệu văn bản 192/TB-UBND
Ngày ban hành Jul 16, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Đình Thanh
Trích yếu Thông báo công khai Điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Thanh Chương
Nội dung

Tài liệu đính kèm