Số/Ký hiệu văn bản số 410/ HD-STC
Ngày ban hành Feb 12, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Việt Dũng
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm