Số/Ký hiệu văn bản 24/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trương Thiết Hùng
Trích yếu Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài năm 2020
Nội dung Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài năm 2020

Tài liệu đính kèm