Số/Ký hiệu văn bản 16/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 27, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Ngọc
Trích yếu Hướng dẫn công tác Phong trào năm 2020
Nội dung Hướng dẫn công tác Phong trào năm 2020

Tài liệu đính kèm