Số/Ký hiệu văn bản Số 09-TT/TU
Ngày ban hành May 7, 2018 9:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp
Nội dung

Tài liệu đính kèm