Số/Ký hiệu văn bản 09/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 12, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Ngọc
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
Nội dung Hướng dẫn tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

Tài liệu đính kèm