Số/Ký hiệu văn bản Quy chế phối hợp với UBND tỉnh NGhệ An
Ngày ban hành Mar 14, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Huy
Trích yếu QUY CHẾPHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH NGHỆ AN
Nội dung

Tài liệu đính kèm