Số/Ký hiệu văn bản Số: 307 /HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Jun 1, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Ngọc Nguyên
Trích yếu Hướng dẫn sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018
Nội dung

Tài liệu đính kèm