Số/Ký hiệu văn bản 20/CTr-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 3, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Ngọc
Trích yếu Chương trình công tác năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An
Nội dung Chương trình công tác năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm